Prijava in odjava izpita


Inženiring in vozila VS-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2019/2020
  • Predmet: Tehniška dokumentacija in strojni elementi
  • Predavatelj: Henrik ZALETELJ, dr.
  • Vrsta roka: Prvi redni (2048)
  • Datum roka: 10. 6. 2020
  • Ura, prostor:
  • Opomba:
  • Vpisna številka

    Geslo