Prijava in odjava izpita


Inženiring in vozila VS-na daljavo-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2020/2021
  • Predmet: Materiali (diferencialni)
  • Predavatelj: doc. dr. Marica PRIJANOVIČ-TONKOVIČ, univ.dipl.inž
  • Vrsta roka: Drugi redni (2566)
  • Datum roka: 28. 6. 2021
  • Ura, prostor:
  • Opomba:
  • Vpisna številka

    Geslo