Prijava in odjava izpita


Inženiring in vozila VS-na daljavo-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2020/2021
  • Predmet: Tehniška dokumentacija in strojni elementi (diferencialni)
  • Predavatelj: doc. dr. Henrik ZALETELJ
  • Vrsta roka: Tretji redni (2603)
  • Datum roka: 6. 9. 2021
  • Ura, prostor:
  • Opomba:
  • Vpisna številka

    Geslo