Prijava in odjava izpita


Inženiring in vozila VS-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2020/2021
  • Predmet: Avtomobilizem (diferencialni)
  • Predavatelj: doc. dr. Tomaž SAVŠEK, univ. dipl. inž. el.
  • Vrsta roka: Prvi redni (2622)
  • Datum roka: 26. 1. 2021
  • Ura, prostor:
  • Opomba: Sprememmba izpitnega roki iz 25.1. na 26.1.2021!
  • Vpisna številka

    Geslo