Prijava in odjava izpita


Inženiring in vozila VS-na daljavo-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2022/2023
  • Predmet: Materiali
  • Predavatelj: doc. dr. Marica PRIJANOVIČ-TONKOVIČ, univ.dipl.inž
  • Vrsta roka: Prvi redni (3228)
  • Datum roka: 9. 5. 2023
  • Ura, prostor:
  • Opomba:
  • Vpisna številka

    Geslo