Prijava in odjava izpita


Inženiring in vozila VS-na daljavo-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2022/2023
  • Predmet: Strokovni tuji jezik I (diferencialni)
  • Predavatelj: Damjana MOŽIC, pred.
  • Vrsta roka: Drugi redni (3349)
  • Datum roka: 5. 7. 2023
  • Ura, prostor:
  • Opomba:
  • Vpisna številka

    Geslo